Paslaugos » Santechniniai darbai

 

Šilumos ūkio techninė priežiūra:

 • Šilumos punktų ir šilumos vartojimo įrenginių modernizacija;
 • Šilumos punktų ir šildymo sistemų hidrauliniai bandymai ir praplovimai;
 • Karšto vandens ir šildymo šilumokaičių praplovimai cheminiu būdu;
 • Šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų nuolatinė techninė priežiūra;
 • Šildymo sistemų projektavimas.

 

Inžinerinių sistemų ir įrenginių aptarnavimas:

 • Vėdinimo sistemų ir įrenginių priežiūra;
 • Oro kondicionavimo įrenginių priežiūra;
 • Dūmų šalinimo įrenginių priežiūra;
 • Vandentiekio ir nuotekų sistemos priežiūra;

 

Santechnikos darbai:

 • Vandentieko trasų paklojimo darbai;
 • Nuotekų tinklų vidaus ir lauko montavimo darbai;
 • Šildymo sistemų montavimo darbai;
 • Įvairūs santechniniai darbai.